พล.ต.ต.ชัยรัตน์  ศรีเอี่ยม

ผบก.ศพฐ.๓

 
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
จัดซื้อ จัดจ้าง
คดีเกี่ยวกับนิติวิทยาศาสตร์
ระเบียบ ข้อกำหนด
บัญชี
 
 
 
 
044-252440
 
 
 
 
 
 
 
 
   
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๓
 
 
ดาวน์โหลดเอกสาร : คำแนะนำในการส่งของกลางเอกสารตรวจพิสูจน์

คำแนะนำในการส่งของกลางเอกสารตรวจพิสูจน์

ดาวน์โหลดเอกสาร : คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ

คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ 

ดาวน์โหลดเอกสาร : ข้อมูลว่าง

ข้อมูลว่าง

 
 

Back to Top