พล.ต.ต.ชัยรัตน์  ศรีเอี่ยม

ผบก.ศพฐ.๓

 
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
จัดซื้อ จัดจ้าง
คดีเกี่ยวกับนิติวิทยาศาสตร์
ระเบียบ ข้อกำหนด
บัญชี
 
 
 
 
044-252440
 
 
 
 
 
 
 
 
   
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๓
ข้อมูล
 
จัดซื้อ จัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ DNA จำนวน 1 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ DNA จำนวน 1 รายการ

จัดซื้อ จัดจ้าง : 11/01/2562ประกาศผู้ชนะราคาซื้อวัสดุ DNA

ประกาศผู้ชนะราคาซื้อวัสดุ DNA

จัดซื้อ จัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ DNA จำนวน 5 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ DNA จำนวน 5 รายการ

จัดซื้อ จัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ DNA จำนวน 7 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ DNA จำนวน 7 รายการ

จัดซื้อ จัดจ้าง : ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาร พ.ศ.2562

จัดซื้อ จัดจ้าง : 2/1/2562ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบ 62

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบ 62

จัดซื้อ จัดจ้าง : 21/21/2561ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 25 รายการ

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 25 รายการ

จัดซื้อ จัดจ้าง : 14/12/2561ประกวดราคาการพัฒนาการตรวจพิสูจน์เอกสาร

ประกวดราคาการพัฒนาการตรวจพิสูจน์เอกสาร

จัดซื้อ จัดจ้าง : รายการวัสดุวิทยาศาสตร์ DNA จำนวน 25 รายการ


รายการวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 25 รายการ

จัดซื้อ จัดจ้าง : เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธี(e-bidding) วัสดุวิทยาศาสตร์ DNA จำนวน 25 รายการ

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธี(e-bidding) วัสดุวิทยาศาสตร์ DNA จำนวน 25 รายการ

จัดซื้อ จัดจ้าง : ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ DNA จำนวน 25 รายการ

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ DNA จำนวน 25 รายการ

จัดซื้อ จัดจ้าง : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

จัดซื้อ จัดจ้าง : คุณลักษณะเครื่องตรวจหารอยกด

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องตรวจหารอยกด

จัดซื้อ จัดจ้าง : คุณลักษณะเฉพาะกล้องวีดีโอไมโครสโคปแบบ 3 มิติ

คุณลักษณะเฉพาะกล้องวีดีโอไมโครสโคปแบบ 3 มิติ

จัดซื้อ จัดจ้าง : คุณลักษณะเฉพาะเครื่องตรวจพิสูจน์เอกสาร

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องตรวจพิสูจน์เอกสาร

จัดซื้อ จัดจ้าง : ขอบเขตงาน (TOR)โครงการพัฒนาการตรวจพิสูจน์เอกสาร

ขอบเขตของงาน(TOR)โครงการพัฒนาการตรวจพิสูจน์เอกสาร

จัดซื้อ จัดจ้าง : เอกสารประกวดราคาซื้อโครงการตรวจพิสูจน์เอกสาร

เอกสารประกวดราคาซื้อโครงการตรวจพิสูจน์เอกสาร

จัดซื้อ จัดจ้าง : ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาการตรวจพิสูจน์เอกสาร

ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาการตรวจพิสูจน์เอกสาร

จัดซื้อ จัดจ้าง : 13/11/2561 คุณลักษณะเฉพาะเครื่องตรวจพิสูจน์หารอยกด

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องตรวจหารอยกด

จัดซื้อ จัดจ้าง : 13/11/2561 คุณลักษณะเฉพาะกล้องวีดีโอแบบ 3 มิติพร้อมอุปกรณ์

คุณลักษณะเฉพาะกล้องวีดีโอแบบ 3 มิติพร้อมอุปกรณ์

จัดซื้อ จัดจ้าง : 13/11/2561 คุณลักษณะเฉพาะเครื่องตรวจพิสูจน์เอกสาร

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องตรวจพิสูจน์เอกสาร

จัดซื้อ จัดจ้าง : 13/11/2561ขอบเขตงาน TOR โครงการพัฒนาการพิสูจน์เอกสาร

ขอบเขตงาน TOR โครงการพัฒนาการตรวจพิสูจน์เอกสาร

จัดซื้อ จัดจ้าง : 13/11/2561ร่างประกาศประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาการตรวจพิสูจน์เอกสารเพื่อรองรับการปฏิรูปงานนิติวิทยาศาสตร์

ร่างประกาศซื้อโครงการพัฒนาการตรวจพิสูจน์เอกสารเพื่อรองรับการปฏิรูปงานนิติวิทยาศาสตร์

จัดซื้อ จัดจ้าง : 13/11/2561ร่างประกาศประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาการตรวจพิสูจน์หลักฐาน

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ โครงการพัฒนาการตรวจพิสูจน์เอกสาร

จัดซื้อ จัดจ้าง : 13/11/2561ประกาศจ้างเหมาทำความสะอาดอรรณพ

ประกาศจ้างเหมาทำความสะอาด นายอรรณพ

จัดซื้อ จัดจ้าง : 13/11/2561โครงการพัฒนาการตรวจพิสูจน์เอกสาร

โครงการพัฒนาการตรวจพิสูจน์เอกสาร

จัดซื้อ จัดจ้าง : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

จัดซื้อ จัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

จัดซื้อ จัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการ ศพฐ.3

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการ ศพฐ.3

จัดซื้อ จัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวจ 82 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 82 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

จัดซื้อ จัดจ้าง : ผู้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ

ประการประกาผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนังานประเภทกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ

จัดซื้อ จัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฟิล์มกรองแสงสำหรับติดกระจกสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฟิล์มกรองแสงสำหรับติดกระจกสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จัดซื้อ จัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 23 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 23 รายการ

จัดซื้อ จัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยสวิธีเฉพาะเจาะจง

จัดซื้อ จัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ DNA

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ DNA

จัดซื้อ จัดจ้าง : 12092561ประกาศผู้ชนะซ่อมแอร์ 19 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะซ่อมแอร์ 19 เครื่อง

จัดซื้อ จัดจ้าง : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ DNA จำนวน 8 รายการ


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์ DNA จำนวน 8 รายการ

จัดซื้อ จัดจ้าง : ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาตร์ DNA จำนวน 1 รายการ

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์ DNA จำนวน 1 รายการ

จัดซื้อ จัดจ้าง : 10/09/2561ประกาศผู้ชนะซ่อมรถ 4 คัน

ประกาศผู้ชนะซ่อมรถโล่ 4 คัน

จัดซื้อ จัดจ้าง : ยกเลิกประกาศ ประกาศราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ DNA จำนวน 16 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)


ยกเลิกประกาศ ประกาศราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ DNA จำนวน 16 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จัดซื้อ จัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ เดือน ก.ย.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ เดือน ก.ย.61

จัดซื้อ จัดจ้าง : ขอบเขตฯ DNA

ขอบเขต DNA

จัดซื้อ จัดจ้าง : เอกสารประกวดราคาซื้อ

เอกสารประกวดราคาซื้อ

จัดซื้อ จัดจ้าง : ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุ DNA


ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุ DNA

จัดซื้อ จัดจ้าง : ประกาศราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ประกาศราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

จัดซื้อ จัดจ้าง : ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

จัดซื้อ จัดจ้าง : 21/8/61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 รายการ

จัดซื้อ จัดจ้าง : 1/08/2561 น้ำมันเชื้อเพลิง

ประกาศผู้ชนะซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง

จัดซื้อ จัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมอาคาร พฐ.จว.ชัยภูมิ


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอาคารที่ทำการ พฐ.จว.ชัยภูมิ

จัดซื้อ จัดจ้าง : 10/07/2561วัสดุวิทยาศาสตร์34รายการ

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา  ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 34 รายการ

จัดซื้อ จัดจ้าง : 10/07/25610จัดซื้อน้ำมัน

ประกาศผู้ชนะราคาจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง

จัดซื้อ จัดจ้าง : 10/07/2561จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 6 รายการ

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 6 รายการ

จัดซื้อ จัดจ้าง : 09/07/2561จ้างสอบเทียบเครื่องชั่งน้ำหนัก 16 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะจ้างสอบเทียบเครื่งชั่งน้ำหนัก 16 เครื่อง

จัดซื้อ จัดจ้าง : 09/07/2561จ้างเหมาทำตรายาง

จ้างเหมาทำตรายาง

จัดซื้อ จัดจ้าง : 06/07/2561

ซื้อวัสดุน้ำมัน

จัดซื้อ จัดจ้าง : 21/06/2561จ้างซ่อมเครื่องตรวจยาเสพติด

จ้างซ่อมเครื่องตรวจยาเสพติด

จัดซื้อ จัดจ้าง : 19/06/2561ซ่อมกล้องจุลทรรศน์

ซ่อมกล้องจุลทรรศน์

จัดซื้อ จัดจ้าง : 18/06/2561 วัสดุตรวจสถานที่เกิดเหตุ

วัสดุตรวจสถานที่เกิดเหตุ

จัดซื้อ จัดจ้าง : 18/06/2561

ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์ 4 รายการ (ท่อก๊าซ)

จัดซื้อ จัดจ้าง : 15/06/61ซ่อมเครื่องตรวจเขม่าปืน

ซ่อมเครื่องตรวจเขม่าปืน

จัดซื้อ จัดจ้าง : 15/06/61วัสดุสำนักงาน A4

ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษ A 4

จัดซื้อ จัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ DNA จำนวน 4 รายการ


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ DNA จำนวน 4 รายการ

จัดซื้อ จัดจ้าง : 8/6/2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทย์ฯ DNA

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทย์ฯ DNA

จัดซื้อ จัดจ้าง : 25/5/2561รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

จัดซื้อ จัดจ้าง : 25/5/2561เอกสารประกวดราคาวัสดุวิทยาศาสตร์ DNA จำนวน 4 รายการ

เอกสารประกวดราคาวัสดุวิทยาศาสตร์ DNA จำนวน 4 รายการ

จัดซื้อ จัดจ้าง : 25/5/2561 ประกาศจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ DNA จำนวน 4 รายการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์


ประกาศจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ DNA จำนวน 4 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อ จัดจ้าง : 24/5/2561ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ DNA จำนวน 4 รายการ

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ DNA จำนวน 4 รายการ

จัดซื้อ จัดจ้าง : 22-5-2561 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

22-5-2561 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

จัดซื้อ จัดจ้าง : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง วัสดุ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง วัสดุ

จัดซื้อ จัดจ้าง : จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ DNA 7 รายการ

จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ DNA 7 รายการ

จัดซื้อ จัดจ้าง : วัสดุวิทยาศาตร์ตรวจDNA 1 รายการ

วัสดุวิทยาศาสตร์ตรวจDNA 1รายการ

จัดซื้อ จัดจ้าง : จัดซื้อวิทยาศาสตร์ DNA

จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ DNA

จัดซื้อ จัดจ้าง : ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

จัดซื้อ จัดจ้าง : ประกาศจัดซืิ้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์ DNA (จำนวน 38 รายการ)

ประกาศจัดซืิ้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์ DNA (จำนวน 38 รายการ)

จัดซื้อ จัดจ้าง : ตารางเงินจัดสรร-ราคากลาง

ตารางแสดงวงเงิน - ราคากลาง

จัดซื้อ จัดจ้าง : แผนการจัดซื้อ-จ้าง ปีงบ 2561

เผยแพร่แผนการจัดซื้อ - จ้าง ปีงบ 2561

จัดซื้อ จัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจพิสูจน์ยาเสพติด (GC)ฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจพิสูจน์ยาเสพติด (Gas Chromatograph GC)

จัดซื้อ จัดจ้าง : จัดซื้อเครื่องน้ำหนักทศนิยม 5 ตำแหน่ง

ราคากลางเครื่องชั่งน้ำหนักทศนิยม 5 ตำแหน่ง

จัดซื้อ จัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ พฐ.จว.อำนาจเจริญ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ พฐ.จว.อำนาจเจริญ

จัดซื้อ จัดจ้าง : ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องตรวจพิสูจน์ยาเสพติด (GC)


ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ฯ

จัดซื้อ จัดจ้าง : ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องตรวจพิสูจน์ยาเสพติด (GC)

ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ฯ

จัดซื้อ จัดจ้าง : ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องตรวจพิสูจน์ยาเสพติด (GC)

ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ฯ

จัดซื้อ จัดจ้าง : ราคากลางเครื่องตรวจพิสูจน์ยาเสพติด

ราคากลางเครื่องตรวจพิสูจน์ยาเสพติด

จัดซื้อ จัดจ้าง : รายละเอียด สร้างอำนาจเจริญเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ พฐ.จว.อำนาจเจริญ

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ พฐ.จว.อำนาจเจริญ

จัดซื้อ จัดจ้าง : ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคาร พฐ.จว.อำนาจเจริญ

ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคาร พฐ.จว.อำนาจเจริญ

จัดซื้อ จัดจ้าง : แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง

แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง

จัดซื้อ จัดจ้าง : แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อ จ้าง

จัดซื้อ จัดจ้าง : ร่างเอกสารประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาก่อสร้างอาคารที่ทำการ พฐ.จว.อำนาจเจริญ

ร่างประกาศและร่างประกวดราคาก่อสร้างอาคารที่ทำการ พฐ.จว.อำนาจเจริญ

จัดซื้อ จัดจ้าง : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)


ตารางแสดงวงเงินเงิบประมาณ (ราคากลาง)

จัดซื้อ จัดจ้าง : ประกาศราคากลางก่อสร้าง (7)

ประกาศราคากลางก่อสร้าง (7)

จัดซื้อ จัดจ้าง : ประกาศราคากลางก่อสร้าง (6)

ประกาศราคากลาง (6)

จัดซื้อ จัดจ้าง : ประกาศราคากลางก่อสร้าง (5)

ประกาศราคากลางก่อสร้าง (5)

จัดซื้อ จัดจ้าง : ประกาศราคากลางก่อสร้าง (4)

ประกาศราคากลางก่อสร้าง (4)

จัดซื้อ จัดจ้าง : ประกาศราคากลางก่อสร้าง (3)

ประกาศราคากลางก่อสร้าง (3)

จัดซื้อ จัดจ้าง : ประกาศราคากลางก่อสร้าง (2)

ประกาศราคากลางก่อสร้าง (2)

จัดซื้อ จัดจ้าง : ประกาศราคากลางก่อสร้าง

ประกาศราคากลางก่อสร้าง

จัดซื้อ จัดจ้าง : ราคากลางเครื่องตรวจหาโลหะชนิดตรวจในน้ำได้ จำนวน 8 เครื่อง

ราคากลางเครื่องตรวจหาโลหะชนิดตรวจในน้ำได้

จัดซื้อ จัดจ้าง : แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ศพฐ.๓

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ศพฐ.๓

จัดซื้อ จัดจ้าง : 19-10-60 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ซื้อตู้แช่แข็ง (Freezers)-20 องศาเซลเซียส จำนวน 1 เครื่อง

19-10-60 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ซื้อตู้แช่แข็ง (Freezers)-20 องศาเซลเซียส จำนวน 1 เครื่อง

จัดซื้อ จัดจ้าง : ราคากลางเครื่อง Live Scan (497,700 บาท)

ประกาศราคากลางเครื่อง Live Scan

จัดซื้อ จัดจ้าง : 21-9-60 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดยโสธร

21-9-60 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดยโสธร

จัดซื้อ จัดจ้าง : ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่อง Live Scan


ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่อง Live Scan

จัดซื้อ จัดจ้าง : ราคากลางจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ DNA จำนวน 4 รายการ

ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ DNA จำนวน 4 รายการ

จัดซื้อ จัดจ้าง : ราคากลางโครงการพัฒนางานตรวจสอบประวัติ 60

ราคากลางโครงการพัฒนางานตรวจสอบประวัติ 60

จัดซื้อ จัดจ้าง : โครงการ จัดจ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ (UPS) จำนวน 5 เครื่อง

โครงการ จัดจ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ (UPS) จำนวน 5 เครื่อง

จัดซื้อ จัดจ้าง : โครงการ จัดจ้างสอบเทียบเครื่องตรวจพิสูจน์ยาเสพติด GC. ยี่ห้อ Shimadzu จำนวน 2 เครื่อง

โครงการ จัดจ้างสอบเทียบเครื่องตรวจพิสูจน์ยาเสพติด GC. ยี่ห้อ Shimadzu จำนวน 2 เครื่อง

จัดซื้อ จัดจ้าง : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานจ้างสอบเทียบเครื่องตรวจพิสูจน์ยาเสพติด GC MS ยี่ห้อ PerkinElmer จำนวน ๑ เครื่อง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานจ้างสอบเทียบเครื่องตรวจพิสูจน์ยาเสพติด GC MS  ยี่ห้อ PerkinElmer จำนวน ๑ เครื่อง

จัดซื้อ จัดจ้าง : 17/7/2560 พัฒนางานตรวจสอบประวัติอาชญากรรมโดยใช้ลายนิ้วมือสำหรับให้บริการงานการขอสำเนาข้อมูลข่าวสารทางราชการของพิสูจน์หลักฐานจังหวัดอุบลราชธานี

17/7/2560 พัฒนางานตรวจสอบประวัติอาชญากรรมโดยใช้ลายนิ้วมือสำหรับให้บริการงานการขอสำเนาข้อมูลข่าวสารทางราชการของพิสูจน์หลักฐานจังหวัดอุบลราชธานี

จัดซื้อ จัดจ้าง : 23/5/2560 โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ DNA จำนวน 4 รายการ

23/5/2560 โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ DNA จำนวน 4 รายการ 

จัดซื้อ จัดจ้าง : 17/5/2560 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการท่อก๊าซสำหรับเครื่องตรวจพิสูจน์ยาเสพติด (GC) จำนวน 4 รายการ และเครื่องตรวจเขม่่าปืน (AAS) จำนวน 1 รายการ

17/5/2560  จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการท่อก๊าซสำหรับเครื่องตรวจพิสูจน์ยาเสพติด (GC) จำนวน 4 รายการ และเครื่องตรวจเขม่่าปืน (AAS) จำนวน 1 รายการ 

จัดซื้อ จัดจ้าง : 28/04/2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ขนย้าย DNA

28/04/2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ขนย้าย DNA

จัดซื้อ จัดจ้าง : 13/03/60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์เปรียบเทียบลูกกระสุนและปลอกกระสุน จำนวน ๑ เครื่อง และแท้งค์ยิงเก็บปลอกกระสุนปืนและลูกกระสุนปืน จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13/03/60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์เปรียบเทียบลูกกระสุนและปลอกกระสุน จำนวน ๑
เครื่อง และแท้งค์ยิงเก็บปลอกกระสุนปืนและลูกกระสุนปืน จำนวน ๑ เครื่อง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จัดซื้อ จัดจ้าง : 15/2/60 ราคากลางวัสดุตรวจสถานที่เกิดเหตุ

15/2/60  ราคากลางวัสดุตรวจสถานที่เกิดเหตุ

จัดซื้อ จัดจ้าง : 14/2/60 ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์เปรียบเทียบฯ

14/2/60 ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์เปรียบเทียบฯ

จัดซื้อ จัดจ้าง : 02/02/60 ร่างประกาศ และ ร่างเอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ ให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร

02/02/60 ร่างประกาศ และ ร่างเอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ ให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร

จัดซื้อ จัดจ้าง : 30-1-60 กล้องจุลทรรศน์เปรียบเทียบปลอกกระสุนและลูกกระสุน จำนวน ๑ เครื่่อง และแท้งค์ยิงเก็บปลอกกระสุนปืนและลูกกระสุนปืน จำนวน ๑ เครื่่อง

30-1-60 กล้องจุลทรรศน์เปรียบเทียบปลอกกระสุนและลูกกระสุน จำนวน ๑ เครื่่อง และแท้งค์ยิงเก็บปลอกกระสุนปืนและลูกกระสุนปืน จำนวน ๑ เครื่่อง

จัดซื้อ จัดจ้าง : 1/12/59 โครงการ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ

1/12/59 โครงการ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ

จัดซื้อ จัดจ้าง : 10/11/59 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

10/11/59 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

จัดซื้อ จัดจ้าง : 9/11/59 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

9/11/59 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

จัดซื้อ จัดจ้าง : 28/10/59 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการกั้นห้องทำงานกลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ ศพฐ.3

28/10/59 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการกั้นห้องทำงานกลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ ศพฐ.3

จัดซื้อ จัดจ้าง : 26/10/59 การจ้างเหมาโครงการกั้นห้องกลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ

26/10/59 การจ้างเหมาโครงการกั้นห้องกลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ

จัดซื้อ จัดจ้าง : 19/9/59 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง โครงการพัฒนางานตรวจสอบประวัติอาชญากรสำหรับให้บริการงานการขอสำเนาข้อมูลข่าวสารของทางราชการ จำนวน 3 รายการ

19/9/59 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง โครงการพัฒนางานตรวจสอบประวัติอาชญากรสำหรับให้บริการงานการขอสำเนาข้อมูลข่าวสารของทางราชการ จำนวน 3 รายการ

จัดซื้อ จัดจ้าง : 16/9/59 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อตู้เก็บแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือและแผ่นประวัติชนิดรางเลื่อนระบบพวงมาลัยหมุน

16/9/59 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อตู้เก็บแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือและแผ่นประวัติชนิดรางเลื่อนระบบพวงมาลัยหมุน

จัดซื้อ จัดจ้าง : 15/9/59 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง โครงการพัฒนาจัดหาวัสดุพิมพ์ลายนิ้วมือสำหรับหน่วยงานในสังกัด ศุนย์พิสูจน์หลักฐาน 3

15/9/59 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง โครงการพัฒนาจัดหาวัสดุพิมพ์ลายนิ้วมือสำหรับหน่วยงานในสังกัด ศุนย์พิสูจน์หลักฐาน 3 

จัดซื้อ จัดจ้าง : 14/9/59 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจประวัติอาชญากรด้วยระบบ บัตรคิวอัตโนมัติ จำนวน 2 ชุด

14/9/59 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจประวัติอาชญากรด้วยระบบ บัตรคิวอัตโนมัติ จำนวน 2 ชุด

จัดซื้อ จัดจ้าง : 6/9/59 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงานก่อสร้าง การจัดโครงการปรับปรุงทาสีอาคารที่ทำการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐาน 3 (หลังเก่า)

6/9/59 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงานก่อสร้าง การจัดโครงการปรับปรุงทาสีอาคารที่ทำการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐาน 3 (หลังเก่า)

จัดซื้อ จัดจ้าง : 24/8/2559 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่่องตรวจ DNA จำนวน ๑ เครื่อง

24/8/2559 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่่องตรวจ DNA  จำนวน ๑  เครื่อง

จัดซื้อ จัดจ้าง : 16/08/59 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรค์และราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ DNA จำนวน 4 รายการ

16/08/59 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรค์และราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ DNA จำนวน 4 รายการ 

จัดซื้อ จัดจ้าง : 1/8/59 ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่่องตรวจ DNA จำนวน ๑ เครื่่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1/8/59 ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่่องตรวจ DNA จำนวน ๑ เครื่่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จัดซื้อ จัดจ้าง : 22/07/59 ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจ DNA จำนวน ๑ เครื่อง

22/07/59 ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจ DNA จำนวน ๑ เครื่อง

จัดซื้อ จัดจ้าง : 11/7/59 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจ DNA จำนวน 1 เครื่อง

11/7/59 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจ DNA จำนวน 1 เครื่อง

จัดซื้อ จัดจ้าง : 13/6/59 ตารางแสดงวงเงินงบที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาขนย้ายวัสดุสำนักงานและครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 งาน

13/6/59 ตารางแสดงวงเงินงบที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง   โครงการจ้างเหมาขนย้ายวัสดุสำนักงานและครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 งาน

จัดซื้อ จัดจ้าง : 9/6/59 ตารางแสดงวงเงินงบที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาขนย้ายเครื่้องมือวิทยาศาสตร์และสอบเทียบเครื่อง AAS จำนวน 1 งาน

9/6/59 ตารางแสดงวงเงินงบที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง   โครงการจ้างเหมาขนย้ายเครื่้องมือวิทยาศาสตร์และสอบเทียบเครื่อง AAS จำนวน 1 งาน

จัดซื้อ จัดจ้าง : 9/6/59 ตารางแสดงวงเงินงบที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาขนย้ายเครื่้องมือวิทยาศาสตร์ รายการตู้ดูดไอระเหยสารเคมี จำนวน 3 เครื่อง

9/6/59 ตารางแสดงวงเงินงบที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง   โครงการจ้างเหมาขนย้ายเครื่้องมือวิทยาศาสตร์ รายการตู้ดูดไอระเหยสารเคมี จำนวน 3 เครื่อง

จัดซื้อ จัดจ้าง : 9/6/59 ตารางแสดงวงเงินงบที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาขนย้ายเครื่้องมือวิทยาศาสตร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 งาน

9/6/59 ตารางแสดงวงเงินงบที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง   โครงการจ้างเหมาขนย้ายเครื่้องมือวิทยาศาสตร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 งาน

จัดซื้อ จัดจ้าง : 3/5/59 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ DNA จำนวน 10 รายการ

 3/5/59 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ DNA จำนวน 10 รายการ

จัดซื้อ จัดจ้าง : 2/5/59 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ DNA จำนวน 6 รายการ

2/5/59 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ DNA จำนวน 6 รายการ

จัดซื้อ จัดจ้าง : 17/3/59 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ DNA จำนวน 4 รายการ

17/3/59 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ DNA จำนวน 4 รายการ

จัดซื้อ จัดจ้าง : 15/12/58 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อวัสดุสำหรับงานตรวจสถานที่เกินเหตุ จำนวน 37 รายการ

15/12/58 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง   โครงการจัดซื้อวัสดุสำหรับงานตรวจสถานที่เกินเหตุ จำนวน 37 รายการ

จัดซื้อ จัดจ้าง : 23/11/58 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ DNA จำนวน 5 รายการ

23/11/58 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง   โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ DNA จำนวน 5 รายการ 

จัดซื้อ จัดจ้าง : 14/10/58 ประกาศผลการประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจเปรียบเทียบปลอกกระสุนและลูกกระสุนปืนอัตโนมัติ พร้อมแทงค์ยิงเก็บปลอกกระสุนปืนและลูกกระสุนปืน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14/10/58 ประกาศผลการประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจเปรียบเทียบปลอกกระสุนและลูกกระสุนปืนอัตโนมัติ พร้อมแทงค์ยิงเก็บปลอกกระสุนปืนและลูกกระสุนปืน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จัดซื้อ จัดจ้าง : 7/10/58 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อม่านปรับแสง

7/10/58 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง   จัดซื้อม่านปรับแสง

จัดซื้อ จัดจ้าง : 7/10/58 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง และขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง พร้อมติดตั้ง

7/10/58 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง   จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง และขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง พร้อมติดตั้ง 

จัดซื้อ จัดจ้าง : 6/10/58 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการพัฒนางานตรวจสอบประวัติอาชญากรรมโดยใช้ลายนิ้วมือสำหรับใช้บริการงานการขอสำเนาข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 3

6/10/58 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง   จัดซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการพัฒนางานตรวจสอบประวัติอาชญากรรมโดยใช้ลายนิ้วมือสำหรับใช้บริการงานการขอสำเนาข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 3

จัดซื้อ จัดจ้าง : 5/10/58 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของฝ่ายอำนวยการ ศพฐ.3 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (หน้าจอไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 11 เครื่อง และเครื่องพิมพ์ แบบ multifunction ชนิด เลเซอร์/ชนิด LED สี จำนวน 11 เครื่อง

5/10/58 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง   โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของฝ่ายอำนวยการ ศพฐ.3 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (หน้าจอไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 11 เครื่อง และเครื่องพิมพ์ แบบ multifunction ชนิด เลเซอร์/ชนิด LED สี จำนวน 11 เครื่อง

จัดซื้อ จัดจ้าง : 1/10/58 ประกาศผลการประกวดราคา ซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณ DNA จำนวน 1 เครื่องด้วยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1/10/58 ประกาศผลการประกวดราคา ซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณ DNA จำนวน 1 เครื่องด้วยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จัดซื้อ จัดจ้าง : 32/09/58 เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจเปรียบเทียบปลอกกระสุนปืนและลูกกระสุนปืนอัตโนมัติพร้อมแท้งค์ยิงเก็บปลอกกระสุนปืนและลูกกระสุนปืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

32/09/58 เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจเปรียบเทียบปลอกกระสุนปืนและลูกกระสุนปืนอัตโนมัติพร้อมแท้งค์ยิงเก็บปลอกกระสุนปืนและลูกกระสุนปืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จัดซื้อ จัดจ้าง : 23/09/58 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง เรื่อง จัดจ้างสอบเทียบและซ่อมแซมเครื่องตรวจพิสูจน์ยาเสพติด (GC.) จำนวน ๑ เครื่อง พิสูจน์หลักฐานจังหวัด บุรีรัมย์,สุรินทร์,ศรีสะเกษ,ยโสธร,ชัยภูมิ,อุบลราชธานี

23/09/58 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง เรื่อง จัดจ้างสอบเทียบและซ่อมแซมเครื่องตรวจพิสูจน์ยาเสพติด (GC.) จำนวน ๑ เครื่อง พิสูจน์หลักฐานจังหวัด บุรีรัมย์,สุรินทร์,ศรีสะเกษ,ยโสธร,ชัยภูมิ,อุบลราชธานี

จัดซื้อ จัดจ้าง : 17/09/58 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง22/09/58 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง เรื่องจัดจ้างสอบเทียบและซ่อมแซมเครื่องตรวจพิสูจน์ยาเสพติด (GC.)จำนวน 1 เครื่อง

22/09/58  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง เรื่องจัดจ้างสอบเทียบและซ่อมแซมเครื่องตรวจพิสูจน์ยาเสพติด (GC.)จำนวน 1 เครื่อง

จัดซื้อ จัดจ้าง : 21/9/2558 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องวิเคราะห์สารพันธุกรรม (DNA) ชนิด 16 ตัวอย่าง จำนวน 1 เครื่อง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องวิเคราะห์สารพันธุกรรม (DNA) ชนิด 16 ตัวอย่าง จำนวน 1 เครื่อง 

จัดซื้อ จัดจ้าง : 18/09/58 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์สาหรับเครื่องตรวจพิสูจน์ยาเสพติด (GC.) /หน่วยงานเจ้าของโครงการ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดชัยภูมิ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๓

18/09/58 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง

จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์สาหรับเครื่องตรวจพิสูจน์ยาเสพติด (GC.) /หน่วยงานเจ้าของโครงการ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดชัยภูมิ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๓

จัดซื้อ จัดจ้าง : 17/09/2558 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาเพื่อให้สาธารณชน เสนอแนะ วิจารณ์

17/09/2558 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาเพื่อให้สาธารณชน เสนอแนะ วิจารณ์

จัดซื้อ จัดจ้าง : 17/09/58 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง

17/09/58 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง

จัดซื้อ จัดจ้าง : 15/9/2558 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 4/2558 ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณDNA 1 ตามประกาศ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 3 สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลงวันที่ 15 ก.ย. 2558

15/9/2558 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 4/2558 ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณDNA 1 ตามประกาศ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 3 สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลงวันที่ 15 ก.ย. 2558 

จัดซื้อ จัดจ้าง : 15/9/2558 ยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณDNA 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์

15/9/2558 ยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณDNA 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อ จัดจ้าง : 15/9/2558 ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณDNA 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์

15/9/2558 ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณDNA 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อ จัดจ้าง : 15/9/2558 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(อ้างอิง)ในการจัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้าง

15/9/2558 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(อ้างอิง)ในการจัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้าง

จัดซื้อ จัดจ้าง : 11/9/2558 ประกาศประกวดราคา และ เอกสารประกวดราคา ซื้อเครื่องตารางวิเคราะห์ประมาณ DNA จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11/9/2558 ประกาศประกวดราคา และ เอกสารประกวดราคา ซื้อเครื่องตารางวิเคราะห์ประมาณ DNA จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จัดซื้อ จัดจ้าง : 7/9/2558 ประกาศผลการประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศจำนวน 4 เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

7/9/2558 ประกาศผลการประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศจำนวน 4 เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อ จัดจ้าง : 1/9/2558 ประกาศผลการประกวดราคาโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการพิสูจน์หลักฐานศรีสะเกษเพื่อรับรองการปฏิบัติงานด้านการขอสำเนาข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

1/9/2558 ประกาศผลการประกวดราคาโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการพิสูจน์หลักฐานศรีสะเกษเพื่อรับรองการปฏิบัติงานด้านการขอสำเนาข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

จัดซื้อ จัดจ้าง : 19/08/2558 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง

19/08/2558 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง

จัดซื้อ จัดจ้าง : 19/08/2558 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)ขนาด 30,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 เครื่อง

19/08/2558 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)ขนาด 30,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 เครื่อง

จัดซื้อ จัดจ้าง : 19/08/2558 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

19/08/2558 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

จัดซื้อ จัดจ้าง : 17/08/2558 ประกวดราคาจ้างงานโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการพิสูจน์หลักฐานจังหวัดศรีสะเกษเพื่อรับรองการปฏิบัติงานด้านการขอสำเนาข้อมูลข่าวสารทางราชการด้านทะเบียนประวัติอาชญากรโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาจ้างงานโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการพิสูจน์หลักฐานจังหวัดศรีสะเกษเพื่อรับรองการปฏิบัติงานด้านการขอสำเนาข้อมูลข่าวสารทางราชการด้านทะเบียนประวัติอาชญากรโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อ จัดจ้าง : ขายทอดตลาดยานพาหนะชำรุด เสื่อมสภาพของทางราชการ

ด้วย ศุนย์พิสูจน์หลักฐาน ๓ มีความประสงค์จะดำเนินการจำหน่ายขายทอดตลาดยานพาหนะชำรุดของราชการ ประเภทรถยนต์ จำนวน ๘ คัน รถจักรยานยนต์ จำนวน ๓ คัน ในสังกัด ศุนย์พิสูจน์หลักฐาน ๓ 

จัดซื้อ จัดจ้าง : 6/08/58 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง

6/08/58 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง 

จัดซื้อ จัดจ้าง : 11/08/58 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง

11/08/58 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง 

จัดซื้อ จัดจ้าง : 17/08/2558 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

17/08/2558 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

 
 

Back to Top