พล.ต.ต.ชัยรัตน์  ศรีเอี่ยม

ผบก.ศพฐ.๓

 
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
จัดซื้อ จัดจ้าง
คดีเกี่ยวกับนิติวิทยาศาสตร์
ระเบียบ ข้อกำหนด
บัญชี
 
 
 
 
044-252440
 
 
 
 
 
 
 
 
   
About Us
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๓

                                         

-ฝ่ายอำนวยการ

      -งานกำลังพล

      -งานการเงินและพัสดุ

      -งานทะเบียนประวัติอาชญากร

-กลุ่มงานตรวจเอกสาร

-กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ

-กลุ่มงานตรวจยาเสพติด

-กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ

-กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน

-กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง

-กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์

-กลุ่มงานตรวจพิสูจน์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์

-กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ

-พฐ.จว.ชัยภูมิ

-พฐ.จว.บุรีรัมย์

-พฐ.จว.สุรินทร์

-พฐ.จว.ศรีษะเกษ

-พฐ.จว.อุบลราชธานี

-พฐ.จว.อำนาจเจริญ

-พฐ.จว.ยโสธร

 
 

Back to Top