17/7/2560 พัฒนางานตรวจสอบประวัติอาชญากรรมโดยใช้ลายนิ้วมือสำหรับให้บริการงานการขอสำเนาข้อมูลข่าวสารทางราชการของพิสูจน์หลักฐานจังหวัดอุบลราชธานี
Addby admin | date 17-07-2017 14:58:19