พล.ต.ต.ชัยรัตน์  ศรีเอี่ยม

ผบก.ศพฐ.๓

 
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
จัดซื้อ จัดจ้าง
คดีเกี่ยวกับนิติวิทยาศาสตร์
ระเบียบ ข้อกำหนด
บัญชี
 
 
 
 
044-252440
 
 
 
 
 
 
 
 
   
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๓
ผู้คับบัญชา
 
ผู้คับบัญชา

พล.ต.ต.ชัยรัตน์  ศรีเอี่ยม

ผบก.ศพฐ.๓

     

     พ.ต.อ.ธนาวุฒิ  จงจิระ             พ.ต.อ.ธนยศ  เทพพิชัยยานนท์   

  รอง ผบก.ศพฐ.๓                          นวท.(สบ ๕) ศพฐ.๓

 
 
 

Back to Top