พล.ต.ต.ชัยรัตน์  ศรีเอี่ยม

ผบก.ศพฐ.๓

 
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
จัดซื้อ จัดจ้าง
คดีเกี่ยวกับนิติวิทยาศาสตร์
ระเบียบ ข้อกำหนด
บัญชี
 
 
 
 
044-252440
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๓
   พิทักษ์ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประชาชนรักและศรัทธา งานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ

 
 
 
 
     
     
17/7/2560 พัฒนางานตรวจสอบประวัติอาชญากรรมโดยใช้ลายนิ้วมือสำหรับให้บริการงานการขอสำเนาข้อมู.
รายงานงบทดลองรายวัน ประจำเดือน มิถุนายน 2560.
รายงานงบทดลองรายวัน ประจำเดือน พฤษภาคม 2560.
23/5/2560 โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ DNA จำนวน 4 รายการ .
17/5/2560 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการท่อก๊าซสำหรับเครื่องตรวจพิสูจน์ยาเสพติด (GC) จำนวน 4 ราย.
     
     
     
 
 

Back to Top