พล.ต.ต.ชัยรัตน์  ศรีเอี่ยม

ผบก.ศพฐ.๓

 
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
จัดซื้อ จัดจ้าง
คดีเกี่ยวกับนิติวิทยาศาสตร์
ระเบียบ ข้อกำหนด
 
 
 
 
044-252440
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปณิธานความดี ของ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๓
"จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม โปร่งใส เสียสละ  และยึดมั่นในศิลธรรม"

 
 
 
 
     
     
28/04/2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ขนย้าย DNA.
ผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำเดือน มีนาคม 2560.
13/03/60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์เปรียบเทียบลูกกระสุนและปลอกก.
02/02/60 ร่างประกาศ และ ร่างเอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ ให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ.
30-1-60 กล้องจุลทรรศน์เปรียบเทียบปลอกกระสุนและลูกกระสุน จำนวน ๑ เครื่่อง และแท้งค์ยิงเก็บปล.
     
     
     
 
 

Back to Top