พล.ต.ต.ชัยรัตน์  ศรีเอี่ยม

ผบก.ศพฐ.๓

 
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
จัดซื้อ จัดจ้าง
คดีเกี่ยวกับนิติวิทยาศาสตร์
ระเบียบ ข้อกำหนด
บัญชี
 
 
 
 
044-252440
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ปณิธานความดี ของ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๓
"จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม โปร่งใส เสียสละ  และยึดมั่นในศิลธรรม"

 
 
 
 
     
     
17/7/2560 พัฒนางานตรวจสอบประวัติอาชญากรรมโดยใช้ลายนิ้วมือสำหรับให้บริการงานการขอสำเนาข้อมู.
รายงานงบทดลองรายวัน ประจำเดือน มิถุนายน 2560.
รายงานงบทดลองรายวัน ประจำเดือน พฤษภาคม 2560.
23/5/2560 โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ DNA จำนวน 4 รายการ .
17/5/2560 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการท่อก๊าซสำหรับเครื่องตรวจพิสูจน์ยาเสพติด (GC) จำนวน 4 ราย.
     
     
     
 
 

Back to Top